Uranüs – Astroloji

URANÜS

Kova burcunun yöneticisi gezegen 1781 yılında keşfedilmiştir. Dönem gezegenlerindendir. Adını yunan mitolojisindeki gökyüzü tanrısı Uranos’tan esinlenerek almıştır. Keşfedildiği dönem; dünyada ve özellikle Avrupa’da Rönesans ve Reform dönemi, Fransa ihtilalinin yaşandığı bir uyanış dönemidir. Uranüs’te toplumsal başkaldırışı, özgürlüğü ve uyanışı sembolize eder. İki kutupluluğun üstüne çıkan, devrimci bir yapı verir.

Belirli bir davranış merkezinin dışına çıkan, farklılıkları ortadan kaldıran, sürreal, bağımsız, yaratıcı, sınırları kendine göre belirleyen ve orijinal fikirleri destekleyen özellikleri vardır.  Özgürlükler, keşifler, yenilikler, teknik zeka, sürprizler, farlılıklar, marjinallik özel ilgi alanlarıdır. Rüzgarları, fırtınaları, kasırgaları yönetir. Keşiflere bilime, elektrik ve elektoniğe özel ilgi verir. Büyüye, önüne geçip gizlemeye (tutulmalara), ışığa, astrolojiye, psikolojiye, x-ışınlarına, uçaklara ve doğa kanunlarının içten görünüşüne hükmeder. Futürustik, insanlaştırıcı, entelektüel, alışılagelmişin dışında, bohem hayatı yaşayan, bencil ve ütopyacı karakter yapılarından sorumludur.

Yaratıcı gelecek, ani değişimler, diktatörler, yalnızlık, yaratıcılık, isyanlar ve otonomi kapsama alanlarıdır.

Etkisi genellikle ani, beklenmedik ve vahşidir. Uranüs geleneklerin düşmanıdır. Cinssiz kabul edilir. Doğal afetlerle ve özellikle depremlerle ilişkisi vardır. Haritada, sıra dışı bir şeylerin yerini ve zamanını işaret eder. Merkür’e küçük akıl dersek, Uranüs büyük akıldır, döngüsü 84 yıldır.

Bedenimizde; üst sinir sistemi, vücudun elektriği, bilekler, alt bacaklarla ilgilenir.

Uranüs Fotoğrafı:
NASA