TERAZi BURCU – Astroloji

terazi burcu astroloji burçlar yönetici gezegen evler özellikleri

terazi burcu astroloji burçlar yönetici gezegen evler özellikleri

TERAZİ BURCU
( 22 Eylül - 22 Ekim 2017 )

Temel hava burcu, geceyle gündüzün eşit olduğu, sonbaharın ilk günü başlar.

Gökeşleğinin güneyinde, burçlar kuşağı üzerinde bir takımyıldız olan Terazi, “Ülgü, Karakuş, Mizan, Terazu-i Çerh, Terazu- i Felek” gibi isimlerle de anılmış. Grek mitolojisine göre, adalet tanrıçası Astraea’nın cennete mi, cehenneme mi gideceklerini belirlemek üzere ruhları tarttığı terazidir.(M.Pultar/Yıldız Adları Sözlüğü)

Burçlar içinde, canlı/yaşamayan bir sembolle temsil edilen Terazi dendiğinde aklımıza bir tartı aleti geliverir. Maddelerin ağırlıklarını tespit etmek için kullanılan alet, Eski Mısır’da tanrılarında ölçüm aletiymiş. Anubis tarafından mahkeme edilmek üzere Osiris’in önüne getirilen ölülerin mekânları, salonun tam ortasında bulunan iki kefeli terazide tartılan kalplerine göre belirlenirmiş. Terazinin bir kefesinde gelenin kalbi diğer kefesinde ise gerçek tanrısı Maat’ın kendisi veya onu temsil eden bir tüy bulunurmuş. Terazi kefelerinin dengede olması, kişinin pozitif olduğuna işaret edermiş. İki kefeli terazi, dünyasal denge, adalet, uyum ve ahenk sembolüdür, değerlendirme için tartma ve bütünleştirmek için ikinci gereklidir.

Teraziler gerçekten ilginçtirler. Dengelerini bulmak, dengeli olmak ve bunu sürdürmek kolay değildir. Bir şey tartılmak istendiğinde, iki tarafın eşitliğini sağlamak için uğraş gerekir. Bir kefeye sabit bir ağırlık konur ki bu genellikle yumruk şeklinde demirdendir, diğer tarafta ise ölçülecek değer vardır. Kefelerin birinde pamuk olduğunu düşündüğümüzde, oluşacak görüntü bir tarafta kocaman beyaz bir yığın diğer yandaysa küçük bir yumruk. Adaletin terazisi işte böyle bir şeydir. Değerler tartılmaya başlandığında her türlü eşleşim, hakkaniyet ön plana çıkar ki, tüm Terazi burcu kişilerinde böylesi denge unsurlarını görmek olasıdır. Onları, bir şekilde adaletin savunucusu olarak görmek sık rastlanan bir durumdur.

Tatlı dilli, ikna kabiliyeti yüksek, işbirliğini seven, arkadaş canlısı kişiliklerinin yanı sıra, oldukça diplomatik yapıları, yargılayan yanlarıyla dikkat çeken Terazi’ler, kolayca vazgeçmeleriyle ünlüdürler; kararsızlıklarıyla şaşırtabilirler, ne olursa olsun barış inatlarından ve savunuculuklarından vazgeçmezler.

Bir çeşit zıtlıklar burcu diyeceğimiz Terazi, tüm zıtlıkların ne kadar farklı olurlarsa olsunlar birbirlerine eşit olduklarını, aynı öneme sahip olduklarını bize gösterir. İnsanlar ve olaylar arasındaki farklılıkları değerlendirme yeteneği, karşılaştırma yapabilmesi ve bütüne ulaşması için kolaylık sağlar. Bütün olabilme için de, ikinci bir kişiye ihtiyacı vardır.

Güzel insan ilişkileri onları sosyal ortamların aranılanı yapabilir. Çöpçatanlık konusunda kimse ellerine su dökemez, birilerini birlikteliğe teşvik etmekte, eşleştirmekte üstlerine yoktur. Bir Terazi böyle bir şey öneriyorsa dikkate almak gerekir, çünkü o diğerlerini doğru değerlendirebilir.

Kibar olup, başkalarını incitmekten çekinen Terazi, gerçeği söylemekten, adaleti yerine getirmekten çekinmez. Doğruyu, gerçeği ve hakkaniyeti bulmak için çok uğraşır. Uyum ve ahengi sağlamak için çalışır. Adalet tanrıçası mitolojide, gözleri bağlı elinde terazi taşıyan bir kadındır. Görme duyusu acıma duygusu uyandırabileceğinden, günümüzde şeriatla yönetilen bazı ülkelerdeki hâkimler, gözü kör olanlar arasından seçilmektedir.

Terazi evlilik burcu diye de bilinir, bu hem burç insanlarının eş olmayı sevmelerinden hem de burç döneminin özelliğinden kaynaklanır. Yaz sonu hasat bitince, ürün satışlarından elde edilen gelirlerle, beraberlikler evliliğe dönüştürülür.

Zeki olan burç insanları, saf ve kolay aldatılan olabileceği gibi, huzursuz ve çelişkili yanlarıyla dengesizlikler sergileyebilirler. Aynı terazide olduğu gibi, iki tarafın dengelenmesi için, bir taraf aşağı bir taraf yukarı eşitliğe kadar sallanırlar. Tam dengeye ulaştıklarında son derece güzel, iyi ve bir melek gibi koruyucu olabilirler. Meleğin karanlık tarafına gelince; kararsız, duygusuz, hissiz, somurtkan, tereddütlü, kavgacı, yapay, ikiyüzlü gibi sıfatlar öne çıkabilir. Çok çabuk küsebileceği gibi çabuk barışır, barışmak için bahaneler bulur.

Teraziler genellikle “Ben kararsız değilim.” derler, kendilerine göre verdikleri karar doğrudur ancak o kararı alması çok uzun zaman almıştır.

Terazi burcunun yönetici gezegeni Venüs’tür. Venüs’ün astrolojik sembolü, bir çemberin alt tarafında ona bitişik bir artı işaretidir, artı kadını simgelediği gibi maddeyi de gösterir, çember ruhsalitedir. Teraziyle birlikte bizlere, kozmik ve evrensel adaleti getirir. Karmayı gösterir, karma iki taraflıdır, etki ve tepki eşleştiğinde tamamlanmış olur. Yumuşaklık, iyilik,  güzellik, sanat, estetik, moda ve tasarımı yönlendiren Venüs, Terazi’ye ayrıca simetrik bakış açısı verir. Bu iki tarafı eşitlemek için uğraşan terazinin en büyük özelliklerinden biridir. Venüs bulunduğu her yeri, ruhsallığını yansıtarak, maddeyi çoğaltır ve güzelliğe dönüştürür. O, aynı zamanda finansın, paranın da gezegenidir. Bu özellik teraziye, parayı iyi değerlendirme ve başkalarına para ve kazanç konusunda akıl verebilme yetisi kazandır. Kendisi parayı sever, alışverişleri her şeyin güzelini alma üzerine kuruludur. Güzel olmanın, şık olmanın yollarını ararken, yaşama sanatsal bakış açısı katmaya çalışır. Sanatın tüm alanlarıyla ilgilenebilir, hayatı görsel güzelliklerle doludur.

Bir aylık Terazi süresinde yapabileceklerimize gelince; öncelikle eş zamanlılıkların yaşanacağı bu dönem, duygu ve düşünceleri kontrol edip, iç seslere dikkat etmeli; savaş ve barış söylemleri artacağından savunuculuklarda sınırlar gözetilmeli; ikili ilişkiler gözden geçirilmeli, arkadaşlıklar, aşklar ve evlilikler için güzel zamanlar planlanmalı; sanatla uğraşma, sanatsal aktivitelere katılım arttırılmalı; ev, ofis gibi yaşam alanlarında Terazi’nin rengi yeşil kullanılmalı; dönüşmekte olan yeşilin farklı tonlarını görmek, huzuru bulmak için yeşillik yerlere ormanlara geziler yapılmalı.

Terazi burcu, Zodyak haritasının ortasında yer alan bir burç olduğu gibi yeşil renkte, renk tayfının ortasında yer alır. Yeşil; sakinliğin, huzurun rengidir. Kalp çakrasının renklerinden biride yeşildir. Sakinlik, gevşeme ve huzur arandığında yeşil düşünülmeli ve etrafınızda yeşil olmasına dikkat etmelisiniz. Bedendeki, yumurtalıkları, böbrekleri, böbrek üstü bezlerini, bel ve kalçaların alt kısmını yönlendiren Terazi, dönemi boyunca bu organlara biraz daha dikkat gösterilmesi gerektiğini, bol su içmenin gerekliliğini vurgular.

Son söz, zıtlıkların burcu da kabul edilen Terazi, adalet ve güzel için bilmek zorundadır, bunun içinde iyinin ve kötünün en uç noktalarını deneyimleyebilir.

TERAZİ TAKIMYILDIZI
(LIBRA)

terazi burcu astroloji burçlar yönetici gezegen evler özellikleri takımyıldız

Büyütülmüş hali için çizimin üzerine tıklayınız...
Libra Constellation Chart ~ International Astronomical Union

Fotoğraflar:
• Serge Melki ~ Flickr / crop
Creative Commons Attribution Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
Rae Allen ~ Flickr / crop - mirror
Creative Commons Attribution Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)[/su_animate]

terazi burcu astroloji burçlar yönetici gezegen evler özellikleri ümit çilingiroğlu

terazi burcu astroloji burçlar yönetici gezegen evler özellikleri