Satürn – Astroloji

SATÜRN

Oğlak burcunun yöneticisidir. Eskiler Zühal yıldızı diye bilinir. Çıplak gözle gözlenebilen 5 gezegenin (Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter) sonuncusudur. O, astrolojinin büyük öğretmenidir. Sınırları belirleyip belirterek, sorumluluklar yükler ve farkındalığı geliştirir. Berraklık, sabır, yoğunlaşma, düzen, form verme, yönetim, cimrilik, sertlik, dogmalar, inat, ölçüler, kurallar onun işlevleri arasındadır.  

Şekli, disiplini, sorumluluğu, organizasyonu, hırsı, kariyer kapasitesini, engelleri, üzüntüleri ve gecikmeyi yönetir.

O, yaşlı kişidir, öğretmendir, bilge kişidir, sert deneyimlerin insanıdır, babadır, dededir. Bu kişiliklerle, görünür maddede etkiye, ciddi tecrübelere, irade savaşlarına, dayanma gücüne, sabrın sınanmasına neden olur. “Sabreden derviş muradına erermiş...”  ifadesi onun mücadelesinin en güzel örneğidir.

Satürn; teorileri ve bilimsel yasaları, yaşlı insanları, derinliği, ayarlamaları, gelenekleri, zamanı yaratıcı kullanmayı da yönetir. Gerçeğin, zamanın, katılaşmanın, aklın ve yaşlanmanın temsilcisidir. Etkisi yavaştır, dayanıklık verir. Satürn haritanın angaryacısıdır. İşlerini hep başkalarına yükler. Eskiden 'büyük büyü' denirmiş. Haritadaki yeri, kendinizi en az güvende bulduğumuz ve güvensizliklerle karşılaşabileceğimiz ve öğrenip, olgunlaşıp, büyüyeceğimiz yerdir. Satürn döngüsü 29 senedir.

Bedenimizde; deri, iskelet sistemi, dişler, eklemler, bağlar, dizler, işitme organları, safra kesesi ve troid bezlerinden sorumludur.

NASA