Neptün – Astroloji

NEPTÜN

Balık burcunun yöneticisi gezegen, 1846 yılında keşfedilmiş olup, ismini Roma deniz tanrısı Neptunus’ten almıştır. Bir su gezegenidir. Su elementinin tüm özelliklerini, kendi sıfatlarıyla birlikte kullanarak insanlığa yol gösterir. Bu yol kişiye özel bir içe doğma olabileceği gibi, genelde çözümleyicilik içerir. 

Neptün’ün enerjisi yumuşak, akıcı, formsuz ve uzun sürelidir. İnançları, imajinasyonları, dinleri, mistisizmi, yaratıcı enerjileri, rüyaları, fantastik şeyleri, estetik ve psişik zekâyı temsil eder.

Deniz kenarına yakın olaylara, sıvılara, müziğe, filmlere, sahne ve televizyona, parlaklığa, illüzyonlara, hilelere, ruha, ideallere ve hayatımızda önemli olan sormadan kabullendiğimiz şeylere hükmeder.

Sisi, petrolü, anesteziyi, dalkavukluğu, şairliği, manevi değerleri, güzel kokuları, renkleri, dans etmeyi yönetir. Uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığını, alkolikliği, hastalık hastalarını, uyurgezerliği, transları, hipnozları ve anormallikleri üstlenir.  Neptün’ün etkisi hilekâr ve bazen haincedir. Haritanın neresindeyse, kendimizi ve çevremizi aldatabileceğimiz ve aynı zamanda ideal olanı arayacağımız alanı işaret eder. Neptün döngüsü 164 yıldır.

Bedenimizde; bel kemiği, sinirler, ayaklar, beyin epifizi, telepatik fonksiyonlar, beyaz kan hücreleri, duyumsal fonksiyonlar ve eterik bedeni kontrol eder.

Neptün Fotoğrafı:
NASA