merkur2

Merkür – Astroloji

MERKÜR

İkizler ve Başak burçlarının yöneticisi Merkür, mantıksal açıklama yeteneğine işaret eder. Mitolojide, ona tanrıların habercisi görevi verilmiştir. Konumu itibariyle, hiçbir zaman Güneş'ten 28 dereceden daha uzakta yer alamaz. Merkür aklın ifadeleridir. Duyumsal algılara hükmeder. Cinssiz kabul edilir. Akıl, akıl dürtüsü, kendini ifade etme kabiliyeti, zihinsel ve fiziksel iletişim, mantık, konuşma kabiliyeti, beceriklilik, el çabukluğu, modernleşme ondan sorulur. Etkisi hızlı, belirsiz ve dönektir. Kısa geziler, yolculuklar, çocuklar, kardeşler, komşular, yakın akrabalar, kâtiplik, konuşma yazma, kitap saklama, komşuluk ilişkileri, iletişim ve ulaştırma sektörü etki alanlarıdır.

Aklın halleri olarak karşımıza çıkan gezegen İkizler’de ve Başak’ta farklı etkiler sergiler.

İkizler burcunda; aktarıcı, iletici ve dışa dönük fonksiyonlarla kendini gösterir. Teknik, teşhir, entelektüellik, iletişim, esneklik, hafiflik, hızlılık, çok yönlülük, değişkenlik, meraklılık, yüzeysellik sıfatlarını kim zaman tek başına kimi zamansa birkaçını birlikte kullanır.

Başak burcunda, daha tecrübeli bir Merkür’le karşılaşırız. Koşullara uyum sağlamak, farklılıkların fark edilmesi, gözlem yapılması, analiz yapılması, koşulların kullanılması, detaya dönük çalışmalar, ayrımcı olabilme, bazen makul bazen endişeli davranışlar, kolay güvenmeme ve titizlik gibi davranışlarla kendini gösterir.

Haritalarda, Merkür’ün bulunduğu yer nasıl ve nerede daha iyi iletişim kurulabileceğini gösterir. Merkür’ün bir döngüsü 88 gündür. Bir yıl içinde 4 tam döngü yapar, beşincide 13 gün geçirir.

Bedendeki anatomik etkilerini; sinir sistemi, ağız, dil, akciğer, eller, kollar, omuzlar üzerinde gösterir.

Merkür Fotoğrafı:
NASA