tutulma3

Kader mi Yaşıyoruz Kader mi Yazıyoruz?

Kader mi Yaşıyoruz Kader mi Yazıyoruz?

( 30 Nisan 2013 / İndigo Dergisi'nden )

Kader mi Yaşıyoruz Kader mi YazıyoruzKitaplı dinlerde, kaderin doğuştan yazılı olduğundan bahsedilir. Din ulemaları "‘Kader’in değişmesi de ‘kader’dendir" diyerek, ‘kader’in değişebileceğine işaret ederken; değişimin yüce yaratan tarafından bilinirliğini vurgularlar. "Tarih tekerrürden ibarettir" diyen tarih bilimciler, benzerlerin tekrarlanan süreçlerle yeniden vuku bulduğunu, insanoğlunun yüzyıllar boyunca kısır döngüler içinde dolanıp durduğunu söylerler. Her iki savı da doğru kabul edersek; insan yaşamının kazanmak üzerine kurulabileceği, acılara, kavgalara ve güç savaşlarına son verilebileceği gerçeğini de kabul etmeliyiz. Ütopya gibi gelen salt gerçeklikte budur. Kader ise savaşmak, hedef; her iki taraf içinde en uygun olanda birleşmek ve kazananın kaybeden olmadığı, bir gerçeklik yaratarak kısır döngüyü kırmak olmalıdır. Böylece, bir kere kırılan döngü, tekrar etmemek üzere bozulmuş olur. Ne kadar kolay; bir avuç harf, birkaç kelime, iki üç noktalama işaretinden cümle oluştu, bu kolaylığı ne yazık ki yaşamda görmemiz mümkün değil. İnsanoğlu kendini zora odaklamış; hani ne derler, Nuh demiş peygamber dememiş misali, yüzyıllar boyu basiti görmemek için, zoru hedeflemiş. Şimdiye kadar da istediğine ulaşmak için mücadele etmiş. Bir zamanlar, He-man çizgi dizisinin kahramanı kılıcını kaldırır, “Güç bende artık” derdi, o bölümü kahramanlıklarıyla sonlandırırdı, ta ki çizeri yeni bölümde yeni mücadeleleri yazana kadar, o kahramandı, o liderdi.

Geçmişten günümüze şöyle baktığımızda, isimleri bu yazıya sığmayacak kadar çok lider geldi geçti ve gelecek. Gidenlerin kimisi lanetle, kimisi rahmetle anılır. Nasıl anılırlarsa anılsınlar, ölümleriyle devirleri bitti, güçleri el değiştirdi. Ne güç ne de insan yaşamı sonsuz değil, sonsuz olan insanlık. Ol(Kün) emriyle yaratılan ruhlar, dünya yaşamında, yaratanını bilmek ve insan olmanın erdemlerini deneyimlemek üzere haşr oldular. Birbirimizden bir katre eksik ya da fazlalığımız yok, birbirimize üstünlüğümüz yok. Varmış gibi algılayanlar için tarih tekerrür edecek, bütünü deneyimler içinse tarih yepyeni sayfalar açacak.

Kuantum mekaniklerinde;  gözlenenin, her gözleyene göre farklı davranışlar gösterdiği kanıtlandı. Evrende ve atomda koca boşluklar olduğu bilinir oldu. Madde dediğimiz nedir ki? Koca bir boşluğun içinde anda bir var, bir yok olan, sana göre var bana göre yok olan. Dört ayrı hale dönüşebilen (kat, sıvı, gaz, plazma), birbiriyle etkileşime geçen öz tek, o öz saf, kim kime göre gözlemlerse gözlemlesin o orada ve bizim için var. Var saydığımızla bütünleşmek için bir diğerine ihtiyacımız yok. Önemli olan tek şey, kayıtsız şartsız her şeyi sevmek. Saf sevgi yaşamın tek ilacı...

Kaynak: Ümit Çilingiroğlu - Kader mi Yaşıyoruz Kader mi Yazıyoruz?

ümit astrolog astroloji burçlar yönetici gezegen evler özellikleri yıldız haritası ümit çilingiroğlu